WWW.LUANGPUNENKHAM.COM

www.luangpunenkham.com

WWW.LUANGPUNENKHAM.COM FACEBOOK WEBSITE STATISTICS

หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก วัดป่าขันติธรรม

พระเดชพระคุณท่าน หลวงปู่เณรคำ มีนามเดิมว่า “วิรพล สุขผล” ถือกำเนิดที่บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2522 เป็นบุตรคนที่ 4 ของคุณพ่อรัตน์ สุขผล และคุณแม่ สุดใจ สุขผล มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นผู้ชายหมด เมื่อองค์หลวงปู่เณรคำบวชเป็นพระภิกษุแล้ว ได้รับฉายาทางพร…
Website Address: www.luangpunenkham.com
Open Graph Site Type: website

WHAT MAKES UP THE LIKE BUTTON

The number of "likes" displayed in the like button is in fact made up of three different number: Shares - the number of times people shared this url on Facebook, plus Like - the number of times people clicked the like button for the url, and finally Comments - the number of comments users left on those like and share feed posting.
LIKE COUNT:
267
SHARE COUNT:
289
COMMENT COUNT:
207
TOTAL LIKES:
763

FACEBOOK HOMEPAGE RANK

WWW.LUANGPUNENKHAM.COM
ONE WEEK CHANGE
TOTAL LIKES
HOMEPAGE RANK
CLICKS FROM FACEBOOK:
0
PLUGIN COMMENT COUNT:
0
AS OF DATE:
05/17/2013

FACEBOOK APPLICATIONS

USED BY - WWW.LUANGPUNENKHAM.COM

No applications were found for this site

The homepage for this website was not found to employ any applications. This site may have apps in use on inner website pages, but none on the homepage.
Websites use facebook apps to provide likes, and other social plugins functionality, as well as facebook connect implementations.

0 WEBSITE ADMINISTRATORS

0 RELATED FACEBOOK PAGES

Report this page

If there is a problem with this page, we would like to know about it so we can correct the problem or remove the page.

Please select the reason you want to report this page:

   Sexually explicit content
   Violence or harmful behavior
   Hate speech
   Spam or scam
Terms of Service Contact Us Privacy Policy Facebook page statistics Facebook website statistics Report this page © 2013 CommuniStats    * This website is not affiliated with or endorsed by Facebook in any way